Відшкодування шкоди

+38 (097) 900-19-12

ukradvocat@gmail.com

Відшкодування шкоди

Відшкодування шкоди - це правовий інститут, що бере свої витоки з часів славетної Римської Імперії. Він також відомий під назвою деліктне право або цивільні делікти.

Його суть полягає в тому, що порушник зобов'язаний у повному обсязі відшкодувати шкоду, а інша, постраждала, сторона має право вимагати від порушника відшкодування шкоди.

Однак, не завжди, а точніше майже ніколи, порушник не відшкодовує шкоду в добровільному порядку. Через це постраждалий змушений звертатися до суду. І, напевне, саме тому більшість справ, що розглядаються в судах, пов'язані з відшкодуванням шкоди.

Специфікою справ про відшкодування шкоди є те, що тягар доказування повністю лягає на постраждалого. Саме постраждалому треба довести, що подія дійсна була; що в результаті цієї події йому завдана шкода; що шкода завдана саме в такому розмірі і, найголовніше, що шкода завдана саме тією особою, до якої він позивається. За таких умов вкрай необхідна допомога адвоката.

Іншою особливістю справ про відшкодування шкоди є те, що переважна більшість з них пов'язані із залученням експерта: автотехніка, товарознавця, судового медика тощо. Тому від постраждалого вимагається хоча б поверхневе володіння цими галузями знань, що досить важко. В той же час адвокат має навички роботи з експертами і зможе праильно побудувати співпрацю з ними.

Ми пропонуємо правову допомогу в наступних справах: