Відшкодування шкоди постраждалим від неправильного лікування (пацієнтам)

+38 (097) 900-19-12

ukradvocat@gmail.com

За ч. 2 ст. 34 Основ законодавства України про охорону здоров'я обов'язками лікуючого лікаря є своєчасне і кваліфіковане обстеження та лікування пацієнта.

Згідно з п. "а" ч. 1 ст. 78 Основ медичні та фармацевтичні працівники зобов'язані надавати своєчасну та кваліфіковану медичну і лікарську допомогу. Тому в разі порушення лікарем права пацієнта на медичну допомогу, вважається, що лікар діє протиправно.

За таких умов пацієнт отримує право на відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої некваліфікованим лфкуванням або ненаданням медичної допомоги взагалі.

Відповідно до ч. 1 ст. 1166 ЦК України майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала. До такої шкоди зазвичай відносяться витрати на лікування (якщо стан здоров'я пацієнта погіршився внаслідок неякісного лікування і він був змушений відновлювати здоров'я за рахунок інших ліків) та витрати на поховання (якщо пацієнт помер від неправильного лікування або від того, що медична допомога не була йому вчасно надана).

Окрім цього, пацієнт має право на відшкодування моральної шкоди.

За ч. 1 ст. 23 ЦК України особа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав.

Моральна шкода полягає:

1) у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я;

2) у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім'ї чи близьких родичів;

3) у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку із знищенням чи пошкодженням її майна;

4) у приниженні честі та гідності фізичної особи, а також ділової репутації фізичної або юридичної особи.

У відповідності до ч. 1 ст. 1167 ЦК України моральна шкода, завдана фізичній або юридичній особі неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю, відшкодовується особою, яка її завдала, за наявності її вини, крім випадків, встановлених частиною другою цієї статті.

Наші адвокати мають необхідний досвід з відшкодування шкоди пацієнтам.