Виконання судових рішень

+38 (097) 900-19-12

ukradvocat@gmail.com

Виконання судових рішень - це фінальна частина господарського спору, його ключова мета.

Відповідно до ч. 1 ст. 326 ГПК України судові рішення, що набрали законної сили, є обов’язковими на всій території України, а у випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, - і за її межами.

За ч. 1 ст. 327 ГПК України виконання судового рішення здійснюється на підставі наказу, виданого судом, який розглядав справу як суд першої інстанції.

Сама процедура виконання судових рішень передбачена Законом України "Про виконавче провадження". Цим же законом передбачені вимоги до виконавчого документу (судового наказу).

Виконання починається з подання судового наказу до виконавчої служби за місцем знаходження боржника або до приватного виконавця.

За ч. 3 ст. 26 Закону України "Про виконавче провадження" у заяві про примусове виконання рішення стягувач має право зазначити відомості, що ідентифікують боржника чи можуть сприяти примусовому виконанню рішення (рахунок боржника, місце роботи чи отримання ним інших доходів, конкретне майно боржника та його місцезнаходження тощо), рахунки в банківських установах для отримання ним коштів, стягнутих з боржника, а також зазначає суму, яка частково сплачена боржником за виконавчим документом, за наявності часткової сплати.

Після надходження виконавчого документу та заяви виконавець розпочинає процедуру примусового стягнення коштів з боржника.

Виходячи із сучасних реалій на цій стадії обов'язково потрібне супроводження виконавчого провадження адвокатом. Грамотний контроль за діями виконавця дозволить уникнути безпідставних зволікань з його боку, а своєчасне оскарження його дій призведе до більш акивної роботи виконавця в провадженні.

Наші адвокати мають досвід супроводження виконавчого провадженні на стадії виконання судових рішень.