Відшкодування збитків, майнової шкоди, упущеної вигоди

+38 (097) 900-19-12

ukradvocat@gmail.com

Право на відшкодування збитків, майнової шкоди та упущеної вигоди передбачено в ст. 22 ЦК України. Таке відшкодування зазвичай відбувається в судовому порядку.

За загальним правилом збитками є:

  • витрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі;

  • витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки);

  • доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушено (упущена вигода).

Згідно з приписами ч. 1 ст. 623 ЦК України боржник, який порушив зобов'язання, має відшкодувати кредитору завдані цим збитки.

Однак, відповідно до ст.ст. 614, 623 ЦК України та ст. 226 ГК України для стягнення збитків, потрібна наявність усіх елементів складу господарського правопорушення, а саме:

  • факт порушення зобов'язання;

  • самі збитки, понесені у зв'язку із таким порушенням, їх розмір;

  • причинний зв'язок між ними, який вказує, що саме це порушення призвело саме до цих збитків і саме у такому розмірі;

  • вина особи, яка нанесла збитки.

Тягар доведення цих чотирьох елементів покладається на сторону, яка звертається до суду за відшкодуванням (на позивача).

Відшкодування збитків, майнової шкоди та упущеної вигоди завжди потребує досить детального аналізу з боку фахівців саме через специфічність такої категорії справ з обов'язковим врахуванням усталеної судової практики.

Наші адвокати мають достатній досвід та необхідні знання для відшкодування збитків, майнової шкоди, упущеної вигоди та можуть надати кваліфіковану допомогу в спорах цієї категорії.