Оскарження бездіяльності слідства та прокуратури

+38 (097) 900-19-12

ukradvocat@gmail.com

За ч. 1 ст. 303 КПК на досудовому провадженні можуть бути оскаржені рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача або прокурора.

Відповідно до ч. 1 ст. 304 КПК скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача або прокурора подаються протягом десяти днів з моменту прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності. Якщо рішення слідчого, дізнавача чи прокурора оформлюється постановою, строк подання скарги починається з дня отримання її копії.

Скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача або прокурора розглядаються слідчим суддею місцевого суду, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - слідчим суддею Вищого антикорупційного суду, не пізніше сімдесяти двох годин з моменту надходження відповідної скарги за участю особи, яка подала скаргу, чи її захисника, представника та слідчого, дізнавача чи прокурора, рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржується (ст. 306 КПК).

За наслідками розгляду скарги слідчий суддя може скасувати рішення слідчого, дізнавача чи прокурора, зобов'язати припинити дію або вчинити певну дію.

Для ефективного оскарження рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача або прокурора скарга має бути складена грамотно, аргументовано, з посиланням на норми закону, що під силу виключно фахівцю. Отже, для оскарження рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача або прокурора необхідно залучати адвоката.

Ми надаємо правову допомогу у складанні скарг будь-якої складності, а також успішно супроводжуємо їх розгляд в суді.