Оскарження вироків

+38 (097) 900-19-12

ukradvocat@gmail.com

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 392 КПК України вироки судів перших інстанцій можуть бути оскаржені в апеляційному порядку.

Оскаржити вирок може як засуджений, так і потерпілий. Також цим правом наділено прокурора.

Апеляційна скарга повинна відповідати вимогам, встановленим у ст. 396 КПК України та подана в строки, визначені ст. 395 КПК України.

Аналогічні, а вдечому і більш суворі, вимоги встановлені законом і для касаційних скарг.

Розгляд скарг здійснюється згідно з правилами судового розгляду в суді першої інстанції з урахуванням певних особливостей, властивих апеляційному та касаційному розгляду.

Отже, складання апеляційної чи касаційної скарги та її подання потребують спеціальних знань, якими володіє виключно адвокат. А сама участь у розгляді цих скарг вимагає ще й певного досвіду.

Наші адвокати мають необхідний досвід оскарження вироків в апеляційній та касаційній інстанціях.