Поновлення строків звернення для прийняття спадщини

+38 (097) 900-19-12

ukradvocat@gmail.com

За загальним правилом спадкоємець за заповітом чи за законом має право прийняти спадщину або не прийняти її (ч. 1 ст. 1268 ЦК України).

За ч. 1 ст. 1270 ЦК України для прийняття спадщини встановлюється строк у шість місяців, який починається з часу відкриття спадщини, тобто з дня смерті особи або дня, з якого вона оголошується померлою (ч. 2 ст. 1220 ЦК України).

Спадкоємцю вкрай важливо не пропустити цей 6-місячний строк! Але, як показує практика, цей строк пропускається дуже часто. Наслідками пропуску строку є неприйняття спадщини, адже відповідно до ч. 1 ст. 1272 ЦК України якщо спадкоємець протягом строку, встановленого статтею 1270 цього Кодексу, не подав заяву про прийняття спадщини, він вважається таким, що не прийняв її.

Поновлення строку для прийняття спадщини відбувається через суд, що створює спадкоємцю додаткові труднощі.

Згідно з ч. 3 ст. 1272 ЦК України за позовом спадкоємця, який пропустив строк для прийняття спадщини з поважної причини, суд може визначити йому додатковий строк, достатній для подання ним заяви про прийняття спадщини.

Проте, суди не завжди йдуть на поновлення строку для прийняття спадщини, оскільки не всі причини для такого поновлення є поважними. Тому в справи такої категорії доцільно залучати адвоката, який правильно сформулює позовні вимоги з урахуванням останньої судової практики.

Наші адвокати мають необхідний досвід ведення спадкових спорів, в тому числі справ про поновлення строку для прийняття спадщини.