Поділ майна подружжя

+38 (097) 900-19-12

ukradvocat@gmail.com

За загальним правилом вважається, що кожна річ, набута за час шлюбу, крім речей індивідуального користування, є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя (ч. 2 ст. 60 СК України).

За ч. 2 ст. 69 СК України дружина і чоловік мають право на поділ майна, що належить їм на праві спільної сумісної власності, незалежно від розірвання шлюбу.

У разі поділу майна, що є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя, частки майна дружини та чоловіка є рівними. Проте суд може відступити від засади рівності часток подружжя за обставин, що мають істотне значення, зокрема якщо один із них не дбав про матеріальне забезпечення сім'ї, ухилявся від участі в утриманні дитини (дітей), приховав, знищив чи пошкодив спільне майно, витрачав його на шкоду інтересам сім'ї. За рішенням суду частка майна дружини, чоловіка може бути збільшена, якщо з нею, ним проживають діти, а також непрацездатні повнолітні син, дочка, за умови, що розмір аліментів, які вони одержують, недостатній для забезпечення їхнього фізичного, духовного розвитку та лікування (ст. 70 СК України).

В таких справах завжди важливо відмежовувати спільне майно пожружжя від особистого майна дружини та чоловіка. Само навколо цього зазвичай й точаться ключові суперечки. І тут на перший план виступають спосіб, в який це майно було набуте, чиї кошти при цьому використовувались і в чиїх інтересах, сім'ї чи особистих, придбавалось майно.

Всі ці обставини мають бути доведені належними і допустимими доказами та достеменно встановлені в ході судового розгляду.

Наші адвокати мають достатньо досвіду участі в сімейних спорах, в тому числі у справах про поділ майна подружжя.