Стягнення аліментів на дітей

+38 (097) 900-19-12

ukradvocat@gmail.com

За ст. 180 СК України батьки зобов'язані утримувати дітей до досягнення ними повноліття.

У відповідності до ч. 3 ст. 180 СК України за рішенням суду кошти на утримання дітей (аліменти) присуджуються у частці від доходу її матері, батька або у твердій грошовій сумі за вибором того з батьків або інших законних представників дітей, разом з якимими вони проживають.

Відповідно до ст. 182 СК України при визначенні розміру аліментів суд враховує:

1) стан здоров'я та матеріальне становище дітей;

2) стан здоров'я та матеріальне становище платника аліментів;

3) наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина;

3-1) наявність на праві власності, володіння та/або користування у платника аліментів майна та майнових прав, у тому числі рухомого та нерухомого майна, грошових коштів, виключних прав на результати інтелектуальної діяльності, корпоративних прав;

3-2) доведені стягувачем аліментів витрати платника аліментів, у тому числі на придбання нерухомого або рухомого майна, сума яких перевищує десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи, якщо платником аліментів не доведено джерело походження коштів;

4) інші обставини, що мають істотне значення.

Тягар доведення цих обставин покладається на сторону, що звертається з позовом.

В аналогічний спосіб відповідно до ст. 185 СК України можна стягнути додаткові витрати на дитину, що викликані особливими обставинами (розвитком здібностей дитини, її хворобою, каліцтвом тощо). Розмір додаткових витрат визначається за рішенням суду. Додаткові витрати на дитину можуть фінансуватися наперед або покриватися після їх фактичного понесення разово, періодично або постійно.

За ч. 4 ст. 196 СК України у разі прострочення оплати додаткових витрат на дитину з вини платника такий платник зобов’язаний на вимогу одержувача додаткових витрат сплатити суму заборгованості за додатковими витратами з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних із простроченої суми.

Для цього необхідно надати суду грунтовний розрахунок заборгованості з урахуванням інфляційних втрат та трьох відсотків річних із простроченої суми.

Ми надаємо правову допомогу у справах про стягнення аліментів на дітей від складання позовної заяви до отримання рішення суду, що набарало законної сили, та його примусового виконання.